یکی از مشکلات اساسی در اکثر آپارتمان*های کوچک نداشتن انباری یا کمدهای دیواری به اندازه کافی است.بسیاری از وسایل ریز ، خانه*های کوچک را درهم*برهم نشان می*دهند. در بعضی کشورها تیمی از کارشناسان، کار جمع*آوری و تقسیم*بندی وسایل را بر عهده می*گیرند. اگر دسترسی به این افراد ندارید یا مایلید خود آن را انجام دهید، از روش خاص آن استفاده کنید. نیاز شما انگیزه* انجام آن است.


همه ما از بچگی شروع به جمع کردن چیزهای مختلف می*کنیم. بعضی از آن*ها تا مدتی قابل استفاده*اند و بعد کاربردی ندارند و بعضی مثل دفتر خاطرات یا آلبوم دوره دبیرستان همیشه پیش ما باقی می*مانند. فرق بین چیزهایی که می*خواهیم یا نمی*خواهیم، یعنی لذت بردن از یک محیط کوچک یا این که ندانیم با آن*ها چه کار کنیم؟


از تمام چیزهای خرده*ریز یک لیست تهیه کنید و آن*ها را به عنوان فهرست کالا در نظر بگیرید.


وسایلی را که احتیاج دارید و آن*هایی را که چون حس خوبی در شما ایجاد می*کنند، می*خواهید نگه دارید، با زدن علامت از هم جدا کنید.


در دسته سوم چیزهایی را قرار دهید که احتیاجی به آن*ها ندارید و چهارم مخصوص چیزهای دور ریختنی است.


با این روش می*توانید چیزهایی را که به شما تعلق دارند، کم کنید. اتاق به اتاق رفته و چیزهای اضافی را با این سیستم جدید از هم تشخیص دهید. بعد از چند ساعت جعبه*های مختلفی خواهید داشت شامل چیزهای مورد نیاز، اشیایی که دوست دارید باز پیش خود نگه دارید، چیزهایی که باید به دیگران ببخشید و کوهی از زباله که باید دور ریخته شوند.


کمد، انباری یا هر جای ممکن را برای استفاده بیشتر به دو قسمت *پوشیده مانند پستوها و کابینت*ها و باز مثل کتابخانه، قفسه*ها، طاقچه*ها و حتی میزها تقسیم بندی کنید. خلاق باشید. البته نه به این معنی که مثلا لباس*های زمستانی* را در فر قرار دهید! جدای از شوخی، با کمی ابتکار انباری شما از این به بعد جای نگه*داری اشیاء باارزش خواهد شد پس تا جای ممکن آن را با سلیقه درست کنید و خوب نگه دارید.*


اما سخت*تر از همه آن که به این نظم ادامه دهید. اگر آپارتمان کوچک خود را به عنوان محیطی همیشه مرتب در نظر بگیرید، چیزهایی را خواهید داشت که واقعا به آن*ها احتیاج دارید پس باید هر چیز جدیدی که وارد آن می*کنید، یک چیز دیگر را به جای آن کم کنید. به خاطر داشته باشید این تنها راه برنگشتن به ریخت*و پاش و وضع قبلی است.
منبع : beytoote.com