شگفت انگیز ترین تصاویر از هنرنمایی طبیعتمجله نشنال جئوگرافی در ادامه انتشار عکس*هایی دیدنی که هنرنمایی دست طبیعت را به شیوه*ای شگفت*انگیز به تصویر کشیده*اند، این بار به سراغ آبها رفته است.
به گزارش تکناز، طبیعت خود را با هنرنمایی سرگرم می*کند. این تصاویر دیدنی که مجله نشنال جئوگرافی منشر کرده است الگوهایی از طبیعت را نشان می دهند که به صورت اشکال هندسی منظم و طرحهای هنری رخ می نمایند.


سدهای شنی- سدهای شنی که در زیر دریای مرجان*ها حرکت می*کنند. در پارک ملی جزیره «وایت ساندی» در کوئینزلند استرالیا هستیم


گرداب*ها ـ توربین*های در حرکت در نیروگاه برق «بارژ دو لا رانس» در فرانسه بر روی رودخانه «رانس» یک گرداب را به وجود آورده*اند


باغ بوتانیک- در باغ بوتانیک شیکاگو، آب به سرعت روان می*شود و امواجی به رنگ آبی تیره را می*سازد


ساحل پیسمو ـ امواج اقیانوس آرام جای پای خود را بر روی شن*های ساحل پیسمو در کالیفرنیا به یادگار گذاشته*اند


ورقه های یخی ـ در دریای «بیوفورت» در اقیانوس منجمد شمالی، ورقه*های یخی چند حباب هوا را به دام انداخته*اند


کاستا ریکا ـ این چین و چروک*های بر روی آب یادآور یک تابلوی به سبک امپرسیونیستی است


دریاچه ماگادی ـ جلبک*ها در یک شکوفایی کامل، آب دریاچه ماگادی در کنیا را به رنگ قرمز درآورده*اند


ماسه سیاه ـ بر روی ساحل ماسه سیاه در مکزیک، مد اقیانوس آرام بالا می*آید


جزایر سنبله ها ـ چین و چروک*های آب در جزایر سنبله*ها


رودخانه طلایی ـ نور خورشید و سنگ*ها برای ایجاد یک اثر موجی بر روی سطح این رودخانه کانادایی به کار رفته*اند