شفاف*ترین دریاچه جهان در نیوزلند + تصاویرآب این منطقه از یخچال های طبیعی موجود در پارک ملی فیوردلند تامین می شود.


هر چند بصورت رسمی “دریاچه آبی”در نیوزلند با امکان دید در امتداد (آب) حدودا 80 متری، عنوان شفاف ترین دریاچه جهان را به خود اختصاص داده اما این تصاویر توسط یک جهانگرد آمریکایی در تنگه(آبدره) میلفورد نیوزلند به تازگی ثبت شده که می تواند در کنار دریاچه آبی مورد توجه باشد.