تصاویری زیبا از طبیعت و آبشار قره*سو خراسان
وجود هشت آبشار و چشمه*های خنک و نردبان*های فلزی تعبیه شده برای رفتن به بالای آبشار، از عواملی هستند که مسافران را به طرف خود جلب می*کند.

آبشار قره*سو در جنوب غربی شهرستان کلات نادری و در فاصله ده کیلومتری آن واقع شده*است. طبیعت زیبا وآب و هوای ییلاقی، وجود آبشارهای بلند با دره*های تنگ، موقعیت قره سو را ممتاز می*کند. وجود هشت آبشار و چشمه*های خنک و نردبان*های فلزی تعبیه شده برای رفتن به بالای آبشار، از عواملی هستند که مسافران را به طرف خود جلب می*کند.