طبیعت زیبا و دیدنی در تاجیکستان + تصاویر

این درحالی است که تصاویر زیر نمایی از شگفتی*های طبیعت این کشور را حکایت می*کنند.
وادی «وخش» که بخشی از استان جنوبی «ختلان» تاجیکستان است در فصل بهار جاذبه*های طبیعی خود را بهتر از هر ایامی به* نمایش می*گذارد.
با حرکت در مسیر «دوشنبه- قورغانتپه» که با مرکز این استان 100 کیلومتر فاصله دارد، می*توان شاهد مناظر زیبای بهاری شد.