پیرترین درخت دنیا با بیش از 2700 سال سن !+ عکساین درخت زیبا و عظیم الجثه در پارک ملی سکویا در ایالت کالیفرنیا قرار دارد .
درخت جنرال شرمن (General Sherman) نام یک سکویای غول پیکر است.این درخت بلندترین سکویای غول پیکر است و ارتفاع آن ۸۴٫۸ متر است. حجم تنه این درخت ۱۴۸۷ متر مکعب برآورد شده است و این مسئله جنرال شرمن را بزرگترین ارگانیسم زنده غیر جسنی بر حسب حجم در دنیا می کند.سن تقریبی این درخت ۲۷۰۰ سال برآورد می شود. این درخت در پارک ملی سکویا در ایالت کالیفرنیا قرار دارد .