انتصاب مدير جوان ولی با تجربه توسط وزیر صنعت، معدن و تجارتبرای اولين بار مدیری آشنا با اين صنعت ارزشمند و از جنس فعالان اين هنر ديرينه، به رياست عالی ترين نهاد متولی فرش دستباف کشور منصوب شد، تا اين بخش از اقتصاد کشور با اميد به آينده فعايت خود را ادامه دهد.

محمدرضا نعمت زاده طی حکمی حميد کارگر را به عنوان رييس مرکز ملی فرش ايران منصوب نمودند.حميد کارگر که پيش از اين مشاور مرکز ملی فرش ايران بود، دانش*آموخته رشته فرش در مقطع کارشناسی است و تحصيلات خود را تا مقطع دکترا در رشته علوم ارتباطات ادامه داده است.‏‎ ‎ایشانعضو پيوسته انجمن علمی فرش ايران است که در انتخابات اخير اين انجمن نيز عهده دار سمت نايب رئيسی اين تشکل شده است. ‏
آقای دکتر کارگرهمچنين عضو پيوسته انجمن متخصصان روابط عمومی ايران است و عنوان “مدير روابط عمومی و مشاور اطلاع رسانی مرکز ملی فرش ايران”، “سرپرست روابط عمومی و امور بين الملل سازمان توسعه تجارت ايران” و “مشاور رسانه ای و تبليغاتی شرکت سهامی فرش ايران” را نيز در کارنامه خود دارد.‏رئيس جديد مرکز ملی فرش ايران صاحب امتيازی و مديرمسئول دوماهنامه “طره” را داراست و تأليف کتاب “از خاک تا خدا”، تأليف کتاب “نگاه کاربردی به دانش رسانه و ارتباطات” و عضويت در گروه گردآورندگان کتاب “آموزش دانشگاهی فرش؛ چالش*ها و چشم*اندازها” در کنار فعاليت روزنامه نگاری از ديگر سوابق اوست‎.‎گفتنی است مرکز ملی فرش ايران در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، متولی سياستگذاری، برنامه ريزی، نظارت، هدايت و حمايت هنر- صنعت فرش دستباف ايران است‎