اگر می خواهید از نشانه*های علاقه کودک نوپایتان به خود آگاه شوید، به نکات زیر دقت کنید. کودک شما با این رفتارها علاقه و دلبستگی خود را نسبت به شما نشان خواهد داد.

1. او آینه شما است
حالات چهره شما به کودکتان منتقل می*شود. به همین دلیل است زمانی که شما لبخند می*زنید، او نیز می*خندد یا هنگامی که عصبانی هستید، او نیز چهره*اش پر از ترس خواهد شد. این حالت از زمان زایمان او شروع می*شود اما بین 9 تا 18 ماهگی افزایش می*یابد.

2. او نشانه*ها را در شما جستجو می*کند
عکس العمل کودک شما نسبت به اشیاه مختلف چگونه است؟ او به شما نگاه می*کند. جهان برای او عجیب و مرموز است و او از عکس*العمل شما نسبت به جهان الگو می*گیرد. در واقع او به شما اعتماد می*کند.

3. او رفتار شما را الگو قرار می*دهد
آیا کودکتان سعی می*کند در را با کلید باز کند؟ آیا مانند شما مقابل آینه قرار می*گیرد و موهایش را آرایش می*کند؟ این تقلید در کودکان نشان دهنده علاقه و احترام آنها به شما است.

4. او با شما در ارتباط است
دست و پا زدن*های کودکتان هنگام تولد اکنون تغییر کرده است. کودک نوپای شما می*خواهد به سوال*هایتان پاسخ دهد، عکس*العمل شما را نسبت به آنچه انجام می*دهد بینید و نظراتش را برایتان بیان کند. این روش که «رابطه متقابل اجتماعی» نام دارد، نشانه دلبستگی و اعتماد کودک به شما است.

5. او شما را چون خانه خود می*بیند
هنگامی که شما به مکانی جدید می*روید، ممکن است کودکتان تنها روی زانوهای شما بنشیند. این نشانه*ای از اعتماد و علاقه او به شما است. شما برای او مانند مکانی امن هستید که در لحظه*های ناراحتی و غربت، به شما باز می*گردد.

6. او امنیت را در شما جستجو می*کند
شما با کودک نوپایتان در حال قدم زدن هستید که ناگهان سگی به سمت شما می*دود. او دست*هایش را بالا می*برد تا او را در آغوش بگیرید. در واقع او به شما اعتماد می*کند و از شما کمک می*خواهد. این همان نشانه علاقه*اش به شما است.

7. او در شما به دنبال آسایش می*گردد
کودک نوپای شما ممکن است پس از افتادن از پله*ها شروع به گریه کند و از شما بخواهد تا او را در آغوش بگیرید و نوازش کنید. او اطمینان دارد که در آغوش شما آرام خواهد گرفت و این یعنی عشق. منبع:[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]