حقايقي مردانه كه خانم ها بايد بدانند

خوشبختانه يك مرد بعد از مدتها وقت گذاشته است و موارد مردانه اي را كه به نظرش رسيده است و براي خانمها ممكن است مفيد واقع شود به رشته تحرير در آورده است. پس لطفا بخوانيد و دقت كنيد كه تمام اين قوانين با عدد يك شماره كذاري شدند سعني هيچ كدامشان برتري نسبي به يكديگر ندارند و سپس در صورت تمايل آراء خود را وارد نمائيد:


مردها نميتوانند فكر كسي را بخوانند.

ديدن مسابقۀ فوتبال مثل تماشاي ماه شب چهارده توي آسمان جذاب و قشنگ است. اجازه بدهيد همينطور بماند.

خريد كردن، مسابقۀ فوتبال نيست و امكان ندارد كه ما به خريد به اين شكل نگاه كنيم.

گريه كردن يك جور تهديد به حساب مياد.
لطفا چيزي رو كه مي*خواهيد، واضح بگويد. اجازه بدهيد كمي روشن*تر بگويم، اشارات زيركانه، اشارات قوي و اشارات مبرهن ولي غير مستقيم به يك موضوع اصلا به كار نمي*آيد. لطفا اصل درخواستتان را واضح بگوئيد.

«بله» يا «خير» بهترين جواب ممكن به خيلي از سوالات هستند.

لطفا در صورت نياز به حل يك مشكل، پيش ما بياييد و درد دل كنيد، اين كاري است كه ما مردها انجام ميدهيم. همدردي كردن وظيفۀ دوستان مونث شماست نه ما مردها.

سردردي كه هفده ماه است كه دارد شما را آزار مي*دهد يك مشكل واقعي است. لطفاً با يك پزشك ملاقات كنيد.

هر مطلبي كه شش ماه پيش از طرف ما مردها گفته شده است الان به عنوان استدلال غير قابل قبول است. در واقع تمام نظرات ما فقط براي هفت روز معتبرند نه بيشتر.

اگر فكر مي كنيد چاقيد، خوب احتمالاً هستيد. لطفا از ما نپرسيد.

اگر مطلبي كه ما گفتيم رو مي*شود دو جور ازش برداشت كرد و يكي از اين برداشتها شما رو عصباني و ناراحت ميكند منظور ما برداشت ديگر بوده است.

شما مي*توانيد يا از ما بخواهيد كه كاري رو انجام بدهيم يا به ما بگوئيد كه چطور آن را انجام بدهيم، نه هر دو. اگر شما از قبل مي*دانيد كه چطور مي*شود آن كار را بهتر انجام داد خوب خودتان دست به كار شويد.

كريستوف كلمب احتياجي نداشت كه مسير را به او ياد بدهند. ما هم همينطور.

تمام مردها فقط در 16 رنگ اشيا رو مي*بينند. دقيقاً مثل ويندوز است. براي ما هلو يك ميوه است، رنگ نيست. براي ما پرتغال يك ميوه است رنگ نيست. ما واقعاً نميفهميم رنگ پوست پيازي چيست.

اگر ما از شما بپرسيم چي شده و شما بگوئيد «هيچي» ما هم طوري رفتار مي*كنيم كه انگار هيچ اتفاقي نيفتاده است. ما مي*دانيم كه شما دروغ مي*گويد اما فقط ارزشش را ندارد كه آدم سرش را به خاطرآن درد بياورد.

وقتي ما دوتايي قرار است جائي برويم، چيزي كه شما پوشيديد كاملا مناسب و قشنگ است … اين را واقعاً مي*گويم .

شما به اندازۀ كافي لباس داريد.

شما كفش، زيادي هم داريد.

من كاملا خوش فرمم. گرد هم يك جور فرم خوب.

ممنونم كه اين را خونديد. آره مي*دانم امشب بايد در آشپزخانه بخوابم. ولي اين را مي*دانستيد براي ما مردها اصلاً مهم نيست. فكر مي*كنيم رفتيم كمپينگ.