رضا نبی*پور فعال عرصه تعاون در حوزه فرش در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، گفت: ساختار شرکتهای تعاونی به گونه*ای است که فعالیت برخی افراد به صورت متمرکز و برخی به صورت نیمه متمرکز است که در بخش نیمه متمرکز خانم*ها به خوبی فعالیت می*کنند.

وی ادامه داد: این گستره فعالیت افزایش تولید را سبب می*شود که اگر به فکر بازاریابی صحیح محصول نباشیم تولید تعاونی بی*معنا است.

این فعال عرصه تعاون با بیان مشکلات تعاونی*هایی از این دست گفت: مشکلات این سطح از تعاونی*ها در دو بخش خلاصه می*شود که یک بخش دولت و بخش دیگر خود تعاونی*ها هستند.

نبی*پور اضافه کرد: در بخش دولت گسترش این سطح از تعاونی*ها نیازمند حمایت است تا تعاونگران با طراحی و برنامه*ریزی اصولی نمایشگاه*ها و بازارهای هدف را به خوبی شناسایی کرده و نسبت به فروش تولیدات خود اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه یک بازوی توسعه تعاونی*ها خود تعاونی*ها هستند تصریح کرد: تعاونی*هایی از این سطح باید با نیازسنجی از شرایط بازار دست به تولید بزند چون در حال حاضر یکی از مشکلات عمده در این بخش عدم نیازسنجی بازارهای هدف است. بازاری مانند فرش قم نیز در این زمینه مطرح هست

نبی*پور تأکید کرد: در شرکت*های تعاونی صنایع دستی حدود 90 درصد تولیدات در بازه صادرات قرار می*گیرد که این رابطه بین*المللی می*تواند انگیزه**ای مناسب برای توسعه تعاونی*ها باشد.

این فعال عرصه تعاون خاطرنشان کرد: تعاونی*های صنایع دستی به ویژه در حوزه فرش نیازمند حفظ سنت در بازه تولید و ورود فن*آوری در عرصه بازاریابی است که تعادل در این عرصه نیازمند مدیریت صحیح تعاونی*هاست.