در این مقاله شما با 10 کلید میانبر که باید از کار با کامپیوتر بدانید آشنا شده و شما را در کار با کامپیوتر راهنمایی می کندده کلید میانبر برتر

استفاده از کلیدهای میانبر می تواند به مقدار زیادی بازدهی شما را افزایش داده، انجام کارهای تکراری را کم کرده و شما را متمرکز نگاه دارد. بطور مثال، انتخاب نوشته با کیبورد و فشردن Ctrl+C خیلی راحت تر از این است که بخواهید دست خود را از صفحه کلید برداشته، با استفاده از موس نوشته را انتخاب کرده، از منوی File گزینه Copy را انتخاب کرده و مجددا دست خود را روی کیبورد قرار دهید. در زیر، 10 ترکیب میانبر برتر از انتخاب ما، که بطور زیادی باعث افزایش سرعت کار با برنامه های مختلف می شود آورده شده است و ما توصیه می کنیم که همه افراد آنها را حفظ کرده و از آنها استفاده کنند.

نکته: اگر نشانگر موس خود را بر روی نوشته های آبی رنگ متن پائین نگاه دارید، توضیح مختصری در مورد آنها خواهید دید.

ترکیب توضیحات
Ctrl + C یا
Ctrl + Insert
نوشته انتخاب شده (های لایت شده) را کپی (Copy) می کند.
Ctrl + V یا
Shift + Insert
محتویات کلیپ بورد (Clipboard) را در صفحه فعال، Paste می کند (به معنی چسباندن و قرار دادن). به زبان ساده تر، وقتی شما چیزی را کپی می کند، آن چیز به داخل کلیپ بورد منتقل می شود، و وقتی که شما Ctrl + V را می زنید، آن محتویات در مکان مورد نظر قرار داده می شود. البته اینکار باعث نمی شود که محتویات کلیپ بورد خالی شود.
Ctrl + Z
و
Ctrl + Y
تغییرات انجام شده را حذف می کند. بطور مثال، اگر شما یک نوشته را پاک کرده باشید، فشردن Ctrl + Z باعث برگرداندن آن نوشته می شود. شما می توانید چندین بار این کار را انجام دهید تا تغییرات به ترتیب برگردانده شوند. Ctrl + Y عملکردی برعکس Ctrl + Z دارد، به این معنی که در صورتی که شما برای پاک کردن تغییرات Ctrl + Z را استفاده کرده باشید ولی دوباره بخواهید همان تغییرات برگردانده شود، می توانید Ctrl + Y را استفاده کنید.
Ctrl + F صفحه Find (جستجو) را در اکثر برنامه ها باز می کند. بطور مثال شما می توانید در صفحه اینترنت، از این ترکیب استفاده کنید تا کلمه مورد نظر خود را در صفحه پیدا کنید.
Alt + Tab
یا
Alt + Esc
بین برنامه های هایی که باز هستند، برنامه فعال (برنامه جلوتر) را عوض می کند.
نکته: استفاده از Ctrl + Tab، در برنامه فعال (مثل صفحه اینترنت)، زبانه (Tab) فعال را عوض می کند.
نکته: اضافه کردن کلید Shift به این ترکیبات، جهت حرکت را عوض می کند.
نکته: در ویندوز ویستا یا سون (Windows Vista یا Windows 7) ، می توانید با استفاده از ترکیب کلید ویندوز + تب (Tab + ⊞)، در نمایشی تمام صفحه برنامه فعال را عوض کنید.
Ctrl + Backspace استفاده از Ctrl + Backspace بجای پاک کردن یک حرف، یک کلمه را پاک می کند.
نکته: نگاه داشتن کلید کنترل (Ctrl) و فشردن کلیدهای جهت چپ (←) یا راست (→) نشانگر را به ابتدای کلمه قبلی یا بعدی منتقل می کند (در مقایسه با کلیدهای چپ و راست که باعث حرکت نشانگر به مقدار یک حرف به سمت چپ یا راست می شوند). اگر بخواهید با هر بار فشردن کلید چپ (←) یا راست (→) یک کلمه را هایلایت کنید میتوانید از ترکیب"→+Ctrl+shift" یا "←+Ctrl+Shift" استفاده کنید.
Ctrl + S معمولا در اکثر برنامه های متنی، فشردن Ctrl + S باید ذخیره (Save) شدن آن برنامه می شود. بعنوان قاعده کلی، زمانی که بر روی یک فایل مهم کار می کنید، بطور مداوم از این ترکیب برای ذخیره شدن کار خود استفاده کنید.
Ctrl + Home
یا Ctrl + End
نشانگر را به ابتدا یا انتهای صفحه منتقل می کند.
Ctrl + P از این ترکیب برای پرینت (Print) گرفتن از برنامه فعال متنی استفاده کنید. بطور مثال زمانی که بر روی Ms Word یا صفحه اینترنتی کار می کنید، میتوانید از این ترکیب برای چاپ کردن کل یا بخشی از آن متن و صفحه استفاده کنید.
Page Up
Page Down
Spacebar
فشردن کلیدهای Pg Up و Pg Down، نشانگر را به اندازه یک صفحه (چیزی که در مانیتور دیده می شود) به بالا یا پائین حرکت میدهد. استفاده از کلید Space bar در برنامه های خاصی مثل برنامه های اکسپلورر اینترنت یا PDF ، عملکردی مشابه کلید Pg down دارد. در صورتی که بخواهید با استفاده از کلید Spacebar نشانگر را به بالا حرکت دهید ، میتوانید از ترکیب Shift + Spacebar استفاده کنید.


منبع: redirect.php?a=forums.pichak.net/81.html