سال 2010 | 888 صفحه | ISBN: 9780538733519 | 11,3 MB |

دانلود کتاب

معرفی: کتاب ارزشمند محاسبات عددی، مقدمه ای از تئوری و کاربرد تکنیک های تقریب عددی مدرن را به دانشجویان ترم اول یا دوم درس محاسبات عددی ارائه می دهد.
Burden و Faires با یک روش قابل دسترس که فقط به یک پیش نیاز حساب نیاز دارد توضیح می دهند که چگونه، چرا و چه زمانی تکنیک های تقریب می توانند ارزش کاری داشته باشند و چرا در بعضی شرایط شکست می خورند.
تعداد بیشمار مثال ها و تمرینات موجود در کتاب درک دانشجویان را توسعه می دهند و کاربردهای عملی موضوعات را در مسائل مهم و رایج در ریاضی، محاسبات، مهندسی و رشته های علوم فیزیکی شرح می دهند.
این کتاب در نوع خود برای اولین بار ایجاد شده است تا به مخاطبان در مقطع کارشناسی خدماتی متمایز ارائه دهد و قطعا دو نویسنده آن، Burden و Faires در سه دهه آینده مقدمه ای صریح برای موضوعات عملی و حیاتی باقی می گذارند.هنگام مطالعه کتاب، طرف صحبت فقط دانشمندان هستند."ساموئل اسمایلز"