تصاویری فوق العاده از مخلوقات بی نظیر خداوند

با دیدن عکسای زیر تنها یک چیز به ذهن هر کسی می رسد آن هم زیبایی و بزرگی بی حد و حصر خداوند است.کوهستان دانژیا، چین12 یار سنگی، استرالیانعل اسب، آمریکاتپه های شکلات، فیلیپینآبشار کائتور، گویانمزرعه برنج در بالی، اندونزیجزیره روح، کانادارودخانه شات اوور، نیوزلند