از شخصیت های تاریخ اروپا میتوان از پرنس کلمنس مترنیخ نام برد که در کلبنتز متولد شد و تحصیلاتش در استراسبوک و ماین بود. در 28 سالگی در درسدن به مقام وزارت فرانسوای اول نائل شد. از برجسته ترین و فعالان شخصیت و سیاسی اروپا . در انقلاب کبیر فرانسه که بر تمام کشورهای اروپائی بخصوص اطریش تاثیر گذاشت و منجر به سقوط وین
شد و مترنیخ را بر آن داشت که به انگلستان رفته و از سیاست کناره بگیرد . در کاخ ژوهانسبورگ منزوی و بالاخره در 1859 در وین بدرود حیات گفت.
میرابو خطیب و رهبر انقلابی فرانس گرچه در کودکی تربیت درستی نداشت و زشت رو بود به قمار و.... پرداخت . مطالعات او بیشتر در زندانها انجام میگرفت بنوعی که یکی از مغزهای سیاسی عصر خود مبدل شد بعد از بازگشت از
لندن مصمم به مبارزات سیاسی و رفع مفاسد دربار شد. از این رو ژنرال لوئی شانزدهم متوجه خطر وجود میرابو گردید و او را به ماموریت سری در پروس برگزید. وقتی به فرانسه برگشت در انتخابات " اکس"موفق شد. نطق های او آنچنان بود که همه را مجذوب و به " دموستن فرانسه " مشهور شد. لوئی که شاه فرانسه شده بود در صدد پرداخت قروض او و حتی مقرری ماهیانه گردید اما همچنان میرابو دست از فعالیت نکشید و انقلابی را که همیشه در نظر داشت و شاید گونه ای حکومت مشروطه انگلیس او را از شهرت و اعتبار بیشتری بهره مند ساخت و نماینده پاریس و کمیته ملی گردید. زمانیکه انقلاب های مجارستان در وین تما شد او دیگر قدرت و اعتبار پیشین را نداشت و در اپریل 1791 در گذشت .
حمدالله مستوفی قزوینی از تاریخ نویسان مشهور ایران که در زمان رشید الدین فضل الله به مقام ریاست مالیه قزوین ابهر وزنجان منصوب شد. از آثار با ارزش او تاریخ گزیده- نزهه القلوب و ظفر نامه که بصورت منظوم و دارای هفتاد و پنج هزار بیت همانند شاهنامه از ابتدای حیات حضرت رسول (ص) شروع و تا سال 732 ه.ق. ادامه یافت میباشد.
منهاج سراج جوزجانی عالم و تاریخ نویس دیگر ایران در زمان حمله مغولان به هندوستان پناه برد و در دربار ناصرالدین قباجه که بفرمانش منهاج به ریاست مدرسه فیروزی منصوب شد اما زمانیکه قباجه در دریا غرق شد او به خدمت التتمش
در آمد و به مناصب عالیه رسید. از آثار بجا مانده او طبقات ناصری بنام ناصر الدین محمود شاه پسر " التتمش" و راجع به تاریخ عمومی عالم و بخصوص شاهان غزنوی و غور میباشد میتوان نام برد. وی در 698 ه.ق درگذشت.
تاریخ های گوناگون : تاریخ یزدگردی - هجری قمری- هجری شمسی - مسیحی - جلالی و اسکندری یا رومی .