هدف اصلی از ازدواج رسیدن به آرامش خاطر امنیت برای طرفین است . به عهده گرفتن وظاییف و مشارکت متقابل که
اگر جز این بود بقول برناردن " جتی در بهشت تنها بودن خوب نیست ". والاترین هدف ازدواج بعنوان یک نیاز برخورداری از آسایش ذهن و صحت جسمانی است که موجب شکوفائی قابلیت ها همگامی و همراهی در مسیر رشد و تکامل و نیل به اخلاص میگردد. بنابر این انتخاب دقیق بسیار حائز اهمیت است . محکمترین ارکان یک ازدواج یا خانواده خوشبخت حضور پویا و متعالی اعضاء آن است و بدون شک رمز موفقیت شان . محبت طرفین نسبت به هم یک احساس یا واکنش رفتاری مثل هدیه ای دادن و.... نمیباشد بلکه یک مرام تربیتی و شیوه زیبائی از زندگی است . جلوه ایمان و رفتار انسانی فیمابین. در دین ما نیز بسیار علما و محققین روانشناسی اجتماعی با دلایل ارزشمندی از ازدواج رساله یا کتاب گفته اند. در سوره اعراف آیه 189 و سوره روم آیه 20 و 21 به اصالت آرامشی که خداوند به " زن " داده تا مرد را " مجذوب " مهرخویش سازد اشاره و معرفی می نماید. در حقیقت هر دو را از یک گوهر یا همان نفس واحده بوجود آورد و هیچ امتیازی جز آنچه کوتاه ذکر گردید میان هر دو وجود ندارد. حضرت رسول الله (ص) فرمودند: هر کس که
ازدواج نکند از دین من خارج است این فرمایش بدان معنا نیست که امروزه طبق آمار های گرفته شده نیمی مجرد هستند.
ادله مختلف در این میان را باید مورد بررسی قرار داد.ظواهر مادیات و بکار بردن لفظ" من" یکی از مهمترین علل مخرب و بر هم زدن و نهایتا" از هم پاشیدن کانون خانواده یا ازدواج است .