مدل لباس بافتنی مردانه ۲۰۱۴ + نکاتی درباره بافتنی
مدل لباس بافتنی مردانه ۲۰۱۴ + نکاتی درباره بافتنی
نکاتی در مورد بافتنی
اتوکردن لباس بافتنی
اتوی بخار را ازفاصله ۵سانتی متری روی بافتنی بگیرید .تماس مستقیم
اتو باکاموا موجب شلی بافت میشود…
نکاتی در مورد بافتنی

شناخت کاموا:
کاموای پشمی– بهترین روش برای شناخت کاموای پشمی قرار دادن
زیر ذره بین است اگر طول الیاف وجعد ان بیشتر باشد پشم مر غوبی
است.پس از مشاهده تارهای پشم زیر ذره بین الیاف انرا می سوزانند
الیاف پشم مرغوب در هنگام سوختن بکندی می سوزد و بوی مو و پر
سوخته می دهدذغالش سیاه وکدر شده و زیر انگشتان نرم میشود.
پشم مصنوعی هنگام سوختن شعله ور می شود.