سال 2007 | 912 صفحه | ISBN: 9780471757139 | 14,74 MB |


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]


معرفی:
ویرایش سوم کتاب “طراحی سیستم های رادیویی برای ارتباطات راه دور” این کتاب بسیار تحسین برانگیز را که کاملا با آخرین پیشرفت های تکنولوژی و کاربردهای جدید به روز شده است، به ارمغان می آورد. همچنین، ویژگی های نسخه های قبلی، شامل ارائه آموزشی محبوب حفظ شده است.
بنابراین خوانندگان، تمام ابزارها و راهنمایی هایی مورد نیاز برای تسلط بر مجموعه ای از تکنیک های رایج طراحی برای سیستم های رادیویی که در فرکانس های ۳ MHz تا ۱۰۰ GHz عمل می کنند را کسب می کنند.
نویسنده کتاب با استفاده از ریاضیات ساده، مفاهیم و کاربردهای طراحی را شرح می دهد.


خوشبخت، کسى است که به یکى از این دو چیز دسترسى دارد، یا کتاب هاى خوب یا دوستانى که اهل کتاب باشند. "ویکتور هوگو"