سال 2003 | 384 صفحه | ISBN: 9780750665568 | 10,59 MB |


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]


معرفی:
Owen Bishop در کتاب “راهنمای ساخت ربات” ازطریق پروژه های کاربردی؛ مکانیک، الکترونیک و برنامه نویسی مربوط به طراحی و ساخت عملی ربات را معرفی می کند.
استفاده از میکروکنترلرهای PIC در سرتاسر کتاب، یک معرفی بدون اشکال برای برنامه نویسی، فراهم میکند درحالیکه قدرت یک میکروکنترلر بسیار محبوب را که توسط دانشجویان و مهندسان طراحی سرتاسر دنیا مورد استفاده قرار میگیرد را تحت کنترل قرار میدهد. کتاب “راهنمای ساخت ربات” برای سازندگان تازه کار و سازندگان پیشرفته ای است که می خواهند آگاهی بیشتری درباره برنامه نویسی ربات ها، کسب کنند و دانشجویان تحصیلات بالاتر که درگیر کارهای کاربردی مبتنی بر میکروکنترلر می باشند.


کتاب را زیاد مطالعه کنید تا بفهمید که هیچ نمى*دانید. "مُنْتِسکیو"