حق این دانش آموز صفر است یا بیست؟

موضوع: حق این دانش آموز صفر است یا بیست؟

برچسب ها: هیچ یک
 1. **4hoo** گفت:

  حق این دانش آموز صفر است یا بیست؟

  [FONT=arial][SIZE=5][B][COLOR=#339900][COLOR=#333333][COLOR=#ff0000][B]درکدام جنگ ناپلئون مرد؟
  [/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#66CC00][B][B]در آخــرین جنگش

  [/B][/B][/COLOR][COLOR=#339900][COLOR=#333333][B][B][COLOR=#ff0000][B]اعلامیه استقلال امریکا درکجا امضاشد؟
  [/B][/COLOR][/B][/B][/COLOR][/COLOR][COLOR=#66CC00][B][B][B][B]در پایین صفحه

  [/B][/B][/B][/B][/COLOR][COLOR=#339900][COLOR=#333333][B][B][B][B][COLOR=#ff0000][B]علت اصلی طلاق چیست؟
  [/B][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/COLOR][/COLOR][COLOR=#66CC00][B][B][B][B][B][B]ازدواج

  [/B][/B][/B][/B][/B][/B][/COLOR][COLOR=#339900][COLOR=#333333][B][B][B][B][B][B][COLOR=#ff0000][B]علت اصلی عدم موفقیتها چیست؟
  [/B][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/COLOR][/COLOR][COLOR=#66CC00][B][B][B][B][B][B][B][B]امتحانات

  [/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/COLOR][COLOR=#339900][COLOR=#333333][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#ff0000][B]چه چیزهایی را هرگز نمی توان درصبحانه خورد؟
  [/B][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/COLOR][/COLOR][COLOR=#66CC00][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B]نهار و شام

  [/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/COLOR][COLOR=#339900][COLOR=#333333][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#ff0000][B]چه چیزی شبیه به نیمی از یک سیب است؟
  [/B][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/COLOR][/COLOR][COLOR=#66CC00][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B]نیمه دیگران سیب

  [/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/COLOR][COLOR=#339900][COLOR=#333333][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#ff0000][B]اگر یک سنگ قرمز را در دریا بیندازید چه خواهد شد؟
  [/B][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/COLOR][/COLOR][COLOR=#66CC00][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B]خیس خواهد شد

  [/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/COLOR][COLOR=#339900][COLOR=#333333][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#ff0000][B]یک ادم چگونه ممکن است هشت روز نخوابد؟
  [/B][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/COLOR][/COLOR][COLOR=#66CC00][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B]مشکلی نیست شبها می خوابد

  [/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/COLOR][COLOR=#339900][COLOR=#333333][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#ff0000][B]چگونه می توانید فیلی را با یک دست بلند کنید؟
  [/B][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/COLOR][/COLOR][COLOR=#66CC00][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B]شما امکان ندارد فیلی را پیدا کنیدکه یک دست داشته باشد

  [/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/COLOR][/B][/SIZE][/FONT][FONT=arial][/FONT][B][FONT=arial][SIZE=5][COLOR=#FF0000]اگر در یک دست خود سه سیب و چهارپرتقال و در دست[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=arial] [COLOR=#ff0000][SIZE=5][B]دیگر سه پرتقال و چهار سیب داشته باشید کلا چه خوهید داشت؟ [/B][/SIZE][/COLOR][/FONT]
  [FONT=arial][SIZE=5][B][COLOR=#66CC00][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B]دستهای خیلی بزرگ
  [/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/COLOR][/B][/SIZE][/FONT][SIZE=5][COLOR=#ff0000][FONT=arial][B]اگر هشت نفر در ده ساعت یک دیوار را بسازند چهارنفر ان را درچند ساعت خواهند ساخت؟
  [/B][/FONT][/COLOR][/SIZE][COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]هیچچی چون دیوار قبلا ساخته شده

  [/B][/FONT][/SIZE][/COLOR][FONT=arial][SIZE=5][B][COLOR=#333333][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#ff0000][B]چگونه می توانید یک تخم مرغ خام را به زمین بتونی بزنید بدون ان که ترک بردارد؟
  [/B][/COLOR][COLOR=#66cc00][B][B]زمین بتونی خیلی سخت است و ترک بر نمی دارد.

  [/B][/B][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/COLOR][/B][/SIZE][/FONT]
  ویرایش توسط **4hoo** : دوشنبه ۲۳ مرداد ۹۱ در ساعت ۱۶:۴۳
  Khandeye Talkhe Man Az Gerye GhamAngiZ tAr aStTtTtT
 2. ویشکا گفت:
  این از اون دانش آموز های فضولیه که همیشه یه چیزی برای گفتن دارند

  اگه من جای معلمش بودم از کلاس بیرونش می کردم
 3. zahra گفت:
  [SIZE=3]من به حاضر جوابی این دانش اموز نمره بیست و به پاسخ هایی که فقط شبیه پاسخه صفر می دم و در کل یه صفر بزرگ براش رد می کنم که هیچ وقت یادش نره و با این زبونش برای همه تعریف کنه[/SIZE]

  عازم یک سفــــــــــــــرم
  سفری دور به جایی نزدیـــــــــــــک

  سفری از خود من به خــــــــــــــــــــــــ ــــودم

  مدتی است نگاهم به تماشای خداســـــــــــــــــــــ ت

  و
  امیـــــــــــــــــدم به خداوندی اوســــــــــــــــــــــ ــــــت…!!