سال 2012 | 536 صفحه | ISBN: 9781439856383 | 10 MB |

دانلود کتاب

معرفی: استفاده از پست های برق قدرت در تولید، انتقال و توزیع، یکی از چالش برانگیز ترین و هیجان انگیزترین حوزه های مهندسی برق قدرت باقی مانده است. تحولات اخیر تکنولوژی یک تاثیر شگرفت برروی تمام جنبه های طراحی و بهره برداری پست، داشته است.
۸۰ درصد از فصل های کتاب “مهندسی پست های برق قدرت” در ویرایش سوم، کاملا بازبینی شده اند و دو فصل جدید با عنوان های ذخیره سازی انرژی و شبکه هوشمند به کتاب اضافه شده است.
این کتاب به عنوان یک مرجع و راهنما برای صنعت گران و دانشگاهیان خدمت می کند.بهترین دوست من کسی است که کتابهایی را به من هدیه کند که تا به حال نخوانده باشم."لینکلن"