سال 1998 | 800 صفحه | ISBN: 9780195110098 | 45,2 MB |

دانلود کتاب

معرفی: این کتاب، اصول اولیه سیستم های ارتباطی و مخابراتی را بدون استفاده از نظریه های احتمالی، به دانشجویان معرفی می کند. با مطالعه این کتاب درک درستی از چگونگی کار سیستم های مخابراتی و موضوعات جدیدی از جمله سیستمهای ارتباطی تلفن همراه، سیستمهای موقعیت یاب جهانی (GPS)، کل فناوری های دیجیتالی در حال ظهور و غیره به دست خواهد آمد.
Lathi که نامش به یک علامت تجاری کاربرپسند تبدیل شده و نوشته هایش بسیار خواندنی و پرمخاطب می باشد، این مرجع کامل و مدرن از سیستم های ارتباطی را ارائه داده است.هرچه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد."فرانسوا ولتر"