ایزو چیست ؟

خدمات ایزو

اخذ گواهینامه ایزو

مراحل اخذ ایزو


استانداردهای بین المللی ایزو (ISO) و حمايت از نوآوري نوآوري در هر لحظه و در هر نقطه اي از دنيا بروز مي كند. تئودور لويت،
اقتصاد دان و استاد سابق دانشكده بازرگاني هاروارد مي-گويد: "همانطور كه انرژي سرمنشاء حيات است، ايده ها سرچشمه
نوآوري به شمار مي آيند، از اين رو نوآوري، جرقه حياتي همه تغييرات، بهبود امور و پيشرفت بشر است".هيچ بخشي را
نمي توان يافت كه متاثر از نوآوري نباشد و اين موضوع تبديل به يك اصل ضروري در توسعه يافتگي سازمانهاي دولتي و نهادهاي
خصوصي شده است. نوآوري را مي توان عنصر كليدي در انجام فعاليتهاي اقتصادي و ايجاد رفاه اجتماعي دانست كه از نگرانيهاي
اصلي جامعه اقتصادي،*دولت و نهادهاي مدني مي باشد. اين گروه ها با چالشهاي متعددي در حوزه هايي همچون توسعه
پايدار، تغييرات آب و هوايي، نانو فناوري، منابع آب و انرژي مواجه هستند.استانداردهاي بين المللي نوآوري را به بازارها مي آورند
و سبب تسهيل توسعه بازارهاي جديد و افزايش آگاهي و دانش مشتريان مي شوند. اين استانداردها تاثيرات مثبتي در جهاني
كه ما در آن زندگي مي كنيم دارند و با ارايه راهكارها سبب دستيابي به منافع در كليه بخشهاي فعاليت از علوم مختلف تا
فناوري، از مديريت تا مسايل مالي و بازرگاني مي گردد. استانداردها بنيان ايجاد نوآوري هستند و ابزاري كليدي براي كمك به
ايجاد نوآوري و افزايش كاربردهاي خدمات و محصولات نوآورانه به شمار مي آيند. بر اساس گزارش بانك جهاني،*يكي از مهمترين
مزاياي اقتصادي استانداردها، افزايش كارآيي در توليد و ايجاد خلاقيت است. سازمان ايزو به واسطه شبكه ارتباطي با اعضاي خود
كه بالغ بر 164 كشور مي شوند، توانايي ارايه راهكارهايي براي مواجهه با چالشهاي جهاني را دارد كه با ترويج نوآوري،
شناسايي، الويت بندي و تدوين استانداردهاي بين المللي، نيازهاي بازار و جامعه را پيش بيني و مرتفع مي سازد.
استانداردهاي ايزو دانش روز را به كاربران استانداردها منتقل مي نمايند و به صورت همه جانبه به مقابله با چالشهاي قرن
بيست و يكم مي روند. سير تكاملي فناوري و انفجار اينترنتي، وب سايتها، مطبوعات اجتماعي و ارايه خدمات در لحظه (on line)
سبب افزايش شمار چالشهاي جديد براي صنايع و مشتريان شده است. استانداردهاي بين المللي مي توانند راهكارهاي مورد
نياز به ويژه در مسايل مربوط به ايجاد قابليت همكاري را ارايه نمايند كه بدون آن حوزه هاي گوناگون فناوري، توانايي ايجاد
پيوندهاي لازم براي همكاري با يكديگر را ندارند. سازمان ايزو نقش به سزايي در تشويق به انجام رقابت، توليد محصولات و ارايه
خدمات كارآمد وخلاقانه دارد. استانداردهاي بين المللي بواسطه جهت نمايي عملكردهاي آينده و اثر گذاري بر پيشرفتهاي فناوري
و فرآيند نوآوري سبب افزايش اعتبار و ارزش مي شوند. سازمانها دلايل متعددي براي گسترش نوآوري و استفاده از استانداردهاي
بين المللي دارند. هر دو اقدام سبب بهبود كيفيت و كارآمدي فعاليتهاي آنان، افزايش تبادل اطلاعات و افزايش ظرفيتهاي سازمان
جهت جذب و استفاده از فناوريهاي جديد و علوم نوين ميشود. استانداردهاي ايزو چارچوب و الزامات هماهنگ شده اي كه در
سطح جهاني مورد پذيرش مراجع قضايي باشد و بتوان از آن بهره جست را ارايه مي نمايند. فناوري امروز به سرعت در حال تغيير
است از اين رو لزوم حفظ اين روند در تدوين استانداردهاي بين المللي ضروري است. يكي از اهداف برنامه راهبردي ايزو براي
سالهاي 2015 2011 ، تبديل شدن اين سازمان به بزرگترين مرجع تدوين كننده استانداردهاي بين المللي مرتبط و با كيفيت بالا
است. براي نيل به اين مقصود، ايزو در جستجوي روشهاي جديد به منظور ايجاد نوآوري و بهبود فرآيند تدوين استاندارد است تا
ضمن آنكه جدول زماني تدوين استاندارد كوتاهتر مي شود، اسناد با كيفيت تر با مقياس ارتباط موضوعي بالاتر ارايه گردد. الزامات
مشتريان همواره در حال تغيير و رشد است. با ظهور ابزارهاي الكترونيكي جديد همچون گوشي¬هاي هوشمند، تابلت ها و نوت
بوكها نيازهاي كاربران نيز متفاوت شده است. اين امر،*ايزو را مجبور به انعطاف پذيري بيشتر و تطبيق دادن محتوا و قالب
استانداردها در زمان انتقال اطلاعات نموده است. براي تامين نيازهاي جديد بازار در حوزه فناوري، شوراي سازمان ايزو در مارس
2010 پروژه اي را با هدف انتشار مطالب ايزو بر اساس قالب XML به اجرا گذاشت. هدف ايزو از انجام نوآوريهاي مستمر در فرآيند
تدوين استاندارد، تامين هر چه بهتر الزامات ذينفعان است. هدف ما اين است كه ساده تر، سريعتر و بهتر باشيم. اگر ماهيت
نوآوري تبديل كردن ايده ها به دارايي هاي ملموس، بهبود محصولات، فرآيندها و خدمات باشد، استانداردهاي بين المللي ايزو با
اشاعه دانش و حمايت از ذينفعان و كمك به آنان در توليد محصولات مبتكرانه،*انجام فرآيندها و ارايه خدمات به روش موثرتر به
تقويت و ترويج هر چه بيشتر اين امر خواهند پرداخت.
منبع : خدمات ایزو _ اخذ ایزو