سلام دوستان
بسیاری از افراد ایده جدیدی دارند که به دلیل مشکل سرمایه هرگز اجرایی نمیشود.همچنین در مقابل افرادی هم هستند که سرمایه لازم را دارند اما به دنبال ایده هستند.

در صورتی که یک گروه بزرگ شامل ایده پرداز+سرمایه گذار و نیروی اجرایی تشکیل شود با بررسی ایده ها میتوان در نهایت به اجرایی کردن ایده پرداخت.از همه کسانی که علاقمند به خوداشتغالی هستن دعوت میکنم برای شروع به انجمن ایده باران ملحق شوند که محل تجمع گروه هست.