به طور کلی استفاده از فضاهای مجازی برای جهات مشروع و صحیح که موجب فساد عقیده و اخلاق نشود بلکه بتوان از آن در جهت تبلیغ و ترویج معارف دینی استفاده کرد *مانعی ندارد بلکه مطلوب است، اما رفتن در سایت*هایی که باعث سست*شدن عقیده و فساد اخلاق و یا ترویج باطل باشد، حرام است.
مؤمنین باید در چنین فضاهایی که افراد با اهداف متعددی فعالیت می*کنند و اندیشه*های گمراه*کننده خود را تبلیغ و ترویج می*نمایند، با همین وسائل و همین فضا، به شبهات آن*ها پاسخ دهند و احکام اسلام و معارف اهل بیت علیهم* السلام را به همگان، ابلاغ نمایند و در این خصوص از علماء *اعلام و اهل تخصص در کلام کمک بگیرند.ایسنا