سال 2009 | 256 صفحه | ISBN: 9780470227190 | 4,21 MB |

دانلود کتاب

معرفی: پازل های شماره ای، پازل های فضایی، تصویری، رمزها، سودوکو، Kokuro، پازل های منطقی و بازی با کلمات مانند بازی های Frame، روش هایی عالی برای آموزش ریاضی و مهارت های حل مسئله به دانش آموزان مدارس ابتدایی و راهنمایی می باشند.
در این دو مجموعه جدید با عنوان “پازل های ریاضی و بازی های فکری” متخصص پازل Terry Stickels، پازل ها و بازی هایی فکری را ارائه می دهد که از ساده تا پیچیده توسط حوزه های محتوای NCTM، طبقه بندی شده اند.
هر کتاب بیش از ۳۰۰ بازی فکری ارائه می دهد که به دانش آموزان کمک می کند تا مفاهیم اصلی ریاضی را یاد بگیرند و مهارت های تفکر انتقادی را در خود توسعه دهند.
این کتاب شامل طیف وسیعی از انواع پازل می باشد و موضوعات متنوع ریاضی را از کسر و هندسه تا احتمال و جبر، پوشش می دهد.کتاب را زیاد مطالعه کنید تا بفهمید که هیچ نمى دانید."مُنْتِسکیو"