مدل لباس فرم مانتو


به لباس استفاده شده بصورت گروهی و یکسان لباس فرم گفته میشود که در ایران ، مانتو بعنوان لباس فرم زنانه و دخترانه استفاده میشود البته در فروشگاه های زنجیره ایی و بانکها و هواپیمایی لباس فرم نمود بیشتری پیدا میکند در ادامه مانتو هایی که بصورت سری جهت لباس فرم قابلیت استفاده دارد را مشاهده نمائید...