سال 2006 | 928 صفحه | ISBN: 9780195301502 | 10,6 MB |پسورد فایل: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]


معرفی:
“اصول امور مالی با Excel” اولین کتاب درسی می باشد که بطور جامع Excel را با آموزش و تمرین امور مالی ترکیب کرده است.
این کتاب با ترکیب فن تعلیم از طریق آزمون های کلاسی با تمام پتانسیل توابع قدرتمند Excel منابع بی نظیری را برای استادان و دانشجویان تامین می کند.
در دنیای کسب و کار امروز، تمام محاسبات تقریبا در Excel انجام می شود.
توانایی Excel در ترکیب گرافیک با محاسبات و انجام تجزیه و تحلیل حساسیت های پیچیده به سهولت بینش قوی نسبت به مشکلات مالی فراهم می کند.
با وجود این بیشتر متون مالی به شدت به استفاده از ماشین حساب های دستی و نادیده گرفتن Excel تکیه می کنند. در نتیجه بسیاری از دانشجویان پس از ورود به یک محیط کار حرفه ای، درک می کنند که باید امور مالی و Excel را در کنار یکدیگر بیاموزند.


کتاب راستین همان است که پا به تنهایی ما می گذارد. "کریستین بوبن"