اگر به دنبال یک موقعیت جدید، ارتقا شغلی، و یا جلب توجه استاد خود در دانشگاه هستید،روش استفاده از زبان بدن به طرز ماهرانه در این مقاله توضیح داده شده است.
مقدمهاگرچه بسیاری از افراد اهمیت زبان بدن را می*دانند، ولی حتی از موارد ساده و اولیه*ی زبان بدن نیز به صورت مداوم استفاده نمی*کنند. با یادگیری استفاده*ی موثر از زبان بدن در موارد روزانه، می*توانید در راه موفقیت با اطمینان بیشتری گام بردارید.

دستورالعمل*ها:
1. طرز ایستادن خوب را تمرین کنید. اگر شما عادت به خمیده راه رفتن دارید، قرار گرفتن در یک حالت خوب برای شما راحت نخواهد بود. به حالت زیر بایستید: شانه*ها به سمت عقب، پشت صاف و سر بالا. این حالت ممکن است در اول حتی برای شما غیرطبیعی باشد. این حالت را با ایستادن مقابل آینه تمرین کنید. این کار به بدن و ذهن شما می*فهماند که این روش صحیح است، اگرچه آن را حالتی زشت و نامناسب حس می*کنید.

2. با هر شخصی که صحبت می*کنید، حتی در مکالمات غیر رسمی، ارتباط چشمی خود را حفظ کنید. ارتباط چشمی یکی از مهم<a href="redirect.php?a=www.forums.pichak.net/">*</a>ترین موارد در زبان بدن است، زیرا زمانی که فرد نتواند در چشمان شما نگاه کند، شما را مغرور یا غیرقابل*اعتماد تصور می*کند. اگر خجالتی هستید، قبل از انجام این کار در جامعه، ارتباط چشمی را با دوستان و خانواده*ی خود تمرین کنید.

3. در شرایط رسمی، پای خود را از ناحیه*ی مچ به هم نزدیک کنید. هر چقدر هم که خسته و یا کسل شده*اید، آرنج خود را از میز دور نگهدارید. به پشتی صندلی بصورتی صاف تکیه دهید، این کار نشان*دهنده*ی علاقه شما به اطلاعات ارائه شده است.

4. هنگامی که صحبت می*کنید، دست*های خود را راحت قرار دهید. اکثراً انسان*ها هنگام حرف زدن زیاد از دست*های خود استفاده می*کنند. این کار ممکن است گیج کننده باشد و شما را از پیامی که قصد انتقال آن را دارید دور کند. تمرین کنید که هنگام صحبت کردن دست*هایتان را در اطراف نگه*دارید. این کار را با نگاه کردن در آینه تمرین کنید. این روش به شما می*گوید هنگامی که از دست*هایتان برای حرف زدن استفاده نمی*کنید، چگونه به نظر می*رسید

.
منبع : ویکی 5040