میوه بلوط را خشک و از آن برای کارهای هنری و مصرف غذایی استفاده کنید.
1- میوه*های بلوط را جمع و هر کدام را تک*تک بررسی کنید. در صورت داشتن سوراخ، شکاف، کپک و خراب بودن آن*ها* را دور بریزید.
2-
فر را از قبل روشن و روی حرارت 175 درجه فارنهایت قرار دهید.
3-
میوه*های بلوط را با آب سرد بشویید و هر کدام را با یک پارچه تمیز یا دستمال کاغذی خشک کنید. آن*ها را روی ورق مخصوص شیرینی*پزی بگذارید.
4-
ورق را داخل فر قرار دهید. بگذارید بلوط*ها 20 دقیقه داخل فر خشک شوند. در فر را کمی باز بگذارید تا رطوبت بلوط*ها خارج شود.
5-
بلوط*ها را از فر خارج کنید و تا خنک شدن آن*ها صبر کنید.