پرونده مسکن مهر کی بسته می*شود؟

معاون وزیر راه*وشهرسازی با بیان اینکه به تعهدات مسکن مهر پایبند هستیم، گفت: در پایان سال اکثریت *مسکن مهر را تحویل خواهیم داد و در تلاشیم در سال ۱۳۹۴ پرونده*ی مهر را به پایان برسانیم.
به گزارش مشرق، نریمان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در بازدید از شهرهای جدیدالتأسیس مهاجران و امیرکبیر گفت: در تلاشیم نسل نوینی از شهرهای جدید را راه*اندازی کنیم.


وی در ادامه اظهار کرد: علیرغم مشکلات موجود در مسکن مهر مهاجران، ۵۱۲ واحد از آن *را امروز تحویل دادیم و برنامه*ریزی شد تا پایان سال ۱۳۹۳ اکثریت واحدهای مسکونی در این شهر نیز تمام شود.


معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: شهر امیرکبیر نیز از طریق یارانه*های مسکن و تدابیر مقامات محلی و دولتی تمام خواهد شد و اقشار مستضعف بهزیستی نیز به زودی دارای سرپناه خواهند شد.


نریمان با *اشاره به اینکه در تلاشیم شهری که محل زندگی برتر است را راه بیاندازیم تصریح کرد: استان مرکزی پتانسیل و استعدادهای بالقوه*ای دارد و امیدواریم با امکاناتی که در منطقه است و با برنامه*ریزی شهری، آب شهری مناسب و سالم را تأمین کنیم.


وی افزود: همه تلاش ما این است که بتوانیم شهر مناسبی در اینجا ایجاد کنیم؛ روند کار نشان می*دهد که این همت و اقدام جدی و تغییرات صورت گرفته اساسی است.


نریمان با تأکید بر اینکه شهر را باید طوری طراحی کرد که درآمد ایجاد کند و بتوان نیازهای آن را از همانجا تأمین کرد، گفت: در حال حاضر زمین*هایی آماده کرده*ایم تا نیازهای شهر را برطرف کنیم و تفاهم*نامه*هایی در این خصوص امضا شده است.


وی با اعلام این خبر که بازدید بعدی از این شهر سه ماه دیگر خواهد بود، اظهار کرد: پایه*های شهرهای جدید مهاجران و امیرکبیر طوری چیده شده که بتواند سرریز جمعیتی در اراک را در خود ساماندهی کند.


وی با اشاره به اینکه در این دولت تلاش بر این است که طرح*ها مردم محور باشد نه دولت محور، اضافه کرد: در مسکن مهر اعتبار دولتی نداریم و در اصل، آورده*ی مردم سرمایه مسکن مهر را تشکیل می*دهد.