هتلهای ازبکستان

آدرس وب سایت درجه نام هتل ردیف
تاشکند
redirect.php?a=ihthotel.com 5ستاره The International Hotel 1
redirect.php?a=ramadatashkent.com 5ستاره Ramada Tashkent 2
redirect.php?a=grandmirhotel.com 5ستاره Grand Mir Hotel 3
redirect.php?a=legrandeplaza.com 5ستاره Le Grande Plaza Hotel 4
redirect.php?a=miranhotel.com 5ستاره Miran International Hotel 5
redirect.php?a=dedeman.com/hotel- tashkent/dedeman-silkroad-tashkent.aspx 4ستاره Hotel Dedeman Silk Road Tashkent 6
redirect.php?a=radissonblu.com/hotel- tashkent 4ستاره Radisson Blu Hotel, Tashkent 7
redirect.php?a=hoteluzbekistan.uz/en 4ستاره Hotel Uzbekistan 8
redirect.php?a=gvhotel.uz 4ستاره Golden Valley Hotel 9
redirect.php?a=rovshan-tashkent.com 3ستاره Rovshan-Tashkent Hotel 10
redirect.php?a=asiahotels.uz 3ستاره Hotel Asia 11
redirect.php?a=malika-tashkent.com 2ستاره Malika Tashkent 12
redirect.php?a=grandorzu.com 1ستاره Grand Orzu Hotel 13
سمرقند
redirect.php?a=superior.grand-samarkand.com 4ستاره Hotel Grand Samarkand Superior 1
redirect.php?a=asiahotels.uz/en 4ستاره Asia Samarkand Hotel 2
redirect.php?a=cityhotel.uz/samarkand.html 4ستاره City Hotel 3
redirect.php?a=grand-samarkand.com 4ستاره Hotel Grand Samarkand 4
redirect.php?a=hotel-registon.uz 4ستاره Hotel Registon 5
redirect.php?a=theregalpalace.com 4ستاره Regal Palace Hotel 6
redirect.php?a=uzhotelpresident.com 4ستاره President Hotel 7
redirect.php?a=hotelsamarkand-plaza.com 4ستاره Hotel Samarkand Plaza 8
redirect.php?a=jahon-palace.com 4ستاره Hotel Jahon Palace 9
redirect.php?a=malika-samarkand.com 3ستاره Hotel Malika Samarkand 10
redirect.php?a=malika- samarkand.com/prime.htm 3ستاره Hotel Malika Prime 11
redirect.php?a=hotelorientstar.com 3ستاره Orient Star Samarkand 12
redirect.php?a=hotel-zarina.com 2ستاره Hotel Zarina 13
redirect.php?a=sherdor.com Sherdor Hotel 14
بخا​را
redirect.php?a=minzifa.com 4ستاره Minzifa Hotel 1
redirect.php?a=hotelbukharapalace.com 4ستاره Bukhara Palace Hotel 2
redirect.php?a=sashasonhotels.com 3ستاره Sasha & Son 3
redirect.php?a=lyabi-house.com 3ستاره Lyabi-House Hotel 4
redirect.php?a=asiahotels.uz/en 3ستاره Asia Bukhara Hotel 5
redirect.php?a=malika-bukhara.com 3ستاره Hotel Malika Bukhara 6
redirect.php?a=hotel-oldcity.com 3ستاره Hotel Old City 7
redirect.php?a=hotelamelia.com Amelia Hotel 8
خیو
redirect.php?a=malika-khiva.com/malika- kheivak.htm 3ستاره Hotel Malika Kheivak 1
redirect.php?a=malika-khiva.co 3ستاره Malika Khiva Hotel 2
redirect.php?a=asiahotels.uz/en 3ستاره Hotel Asia Khiva 3
redirect.php?a=meroskhiva.com Meros B&B 4

منبع : /cisroad.com/countries/Uzbekistan/Hotels/lang/Fa