سال 2011 | 290 صفحه | ISBN: 9781441994493 | 3,4 MB |[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]


معرفی:
تحقیقات حوزه غذایی امروزه بیش از گذشته بر روی سلامت و مسائل مرتبط به آن متمرکز شده اند. درحالی که محققان و توسعه دهندگان محصولات در رشته مهندسی غذایی گام های بلندی برداشته اند، نیاز به تمرکز روی آنچه که ضمن هضم غذا رخ می دهد، افزایش یافته است.
غذا چگونه جذب می شود؟ آیا مزیت های غذا در بدن باقی می مانند؟ درواقع هضم موضوع پیچیده ای است و این اولین منبعی است که با هدف روشن سازی این فرآیندها توسط محققان نوشته شده است.
در این کتاب فرآیند های متفاوت شیمیایی که ضمن هضم غذا رخ می دهند مورد بحث و بررسی واقع شده اند.راستگوترین، بی توقع ترین، مفیدترین و همیشگی ترین رفیق برای هر کسی کتاب است."مارک تواین"