مقاله*ی زیر را خوانده و با طرز تهیه ‏شربت سکنجبین آشنا شوید.


مواد لازم

مواد لازم
مقدار
1 شکر 1/5 ‏کیلو
2 سرکه 1/5فنجان
3 ‏آب ١ ‏لیتر
طرز تهیه

‏آب و شکر را مخلوط کرده و روی حرارت قرار می*دهیم تا بجوشد. سپس از ‏صافی رد کرده و دوباره روی حرارت قرار می*دهیم. سرکه را به آن افزوده، می*گذاریم تا قوام بیاید و مجدد از صافی رد می*کنیم. در صورتی که*ترشی شربت کم بود، به آن سرکه افزوده و در صورتی که زیاد بود، شکر را اضافه می*کنیم. در صورت غلیظ بودن، آب آن را اضافه می*کنیم.

منبع: wiki.5040.ir