سال 2012 | 512 صفحه | ISBN: 9780470682685 | 3,55 MB |[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]


معرفی:
کتاب “سیستم های قدرت الکتریکی” به ارائه یک پایه درزمینه نظریه ضروری سیستم قدرت می پردازد درحالیکه بر کاربردهای مهندسی قدرت نیز تمرکز دارد.
این کتاب، یک اثر ضروری در زمینه مهندسی قدرت در طول بیش از سی سال می باشد.
کتاب “سیستم های قدرت الکتریکی” محتوای کاملا به روزی را ارائه می دهد درحالیکه همچنان سبک بسیار محبوب Weedy را نیز حفظ کرده است. این ویرایش پنجم توسط متخصصان Nick Jenkins، Janaka ، Ekanayake و Goran Strbac بازبینی شده است. کتاب موجود علاوه براینکه همچنان تمام موضوعات اساسی سیستم های قدرت را پوشش می دهد، اکنون برای پوشش موضوعات مهم بیشتری مانند تغییرات آب و هوا و تولید برق تجدیدپذیر، توسعه یافته است.


در دنیا لذتی که با لذت مطالعه برابری کند، وجود ندارد. "تولستوی"