آدرس وب سایت درجه نام هتل ردیف
کیشینف
redirect.php?a=clubroyalpark.md 5 ستاره Club Royal Park Hotel 1
redirect.php?a=weekend-boutique-hotel.com 5 ستاره Weekend Boutique Hotel 2
redirect.php?a=hotelprezident.md 5 ستاره Hotel Complex Prezident 3
redirect.php?a=maximpasha.md 5 ستاره Maxim Pasha Hotel 4
redirect.php?a=manhattan-hotel.md 4 ستاره Manhattan Hotel & Restaurant 5
redirect.php?a=book.bestwestern.com 4 ستاره BEST WESTERN PLUS Flowers Hotel 6
www.vispas.com 4 ستاره Hotel VisPas 7
redirect.php?a=leograndhotels.com 4 ستاره Leogrand Hotel & Convention Center 8
redirect.php?a=regency.md 4 ستاره Regency Hotel 9
redirect.php?a=budapest-hotel.md 4 ستاره Budapest Hotel 10
redirect.php?a=jazz-hotel.md 4 ستاره Jazz Hotel 11
redirect.php?a=hotel-jumbo.com 4 ستاره Jumbo Hotel 12
redirect.php?a=codru.md 4 ستاره Hotel Codru 13
redirect.php?a=gloria-hotels.md 4 ستاره Hotel Gloria 14
redirect.php?a=imperialhotel.md 4 ستاره Imperial Hotel 15
redirect.php?a=jollyalon.com 4 ستاره Jolly Alon 16
redirect.php?a=daciahotel.md 4 ستاره Hotel Dacia 17
redirect.php?a=gloria-hotel.md 4 ستاره Villa Gloria Hotel 18
redirect.php?a=mesogios.md 4 ستاره Mesogios Hotel 19
redirect.php?a=europahotel.md 3 ستاره Europa Hotel 20
redirect.php?a=lunahotel.md 3 ستاره Hotel Luna 21
redirect.php?a=hotelbotanicparc.md 3 ستاره Hotel Botanic Parc 22
redirect.php?a=elathotel.md 3 ستاره Elat Hotel 23
redirect.php?a=en.villanatali.com 3 ستاره Villa Natali 24
redirect.php?a=vila-verde.md 3 ستاره Vila Verde Hotel 25
redirect.php?a=ezio-palace.md 3 ستاره Ezio Palace 26
redirect.php?a=hotelbelladonna.md 3 ستاره Hotel Bella Donna 27


منبع : cisroad.com/countries/Moldova/Hotels/lang/Fa