آدرس وب سایت درجه هتل نام هتل ردیف
تالین
redirect.php?a=www.swissotel.com/hotels/tallinn 5 ستاره Swissotel Tallinn 1
redirect.php?a=*www.telegraafhotel.com/hotel 5 ستاره Hotel Telegraaf 2
redirect.php?a=www.schloesslehotel.com 5 ستاره Hotel Schlossle 3
redirect.php?a=www.boutiquehotelestonia.com 5 ستاره Savoy Boutique Hotel 4
redirect.php?a=www.threesistershotel.com 5 ستاره Three Sisters Hotel 5
redirect.php?a=www.hotelstpetersbourg.com 4 ستاره St. Petersbourg Hotel 6
redirect.php?a=www.nordichotels.eu 4 ستاره Nordic Hotel Forum 7
redirect.php?a=www.radissonblu.com/hotel-tallinn 4 ستاره Radisson Blu Hotel Tallinn 8
redirect.php?a=www.mycityhotel.ee/en/Home 4 ستاره My City Hotel Tallinn 9
redirect.php?a=www.bernhotelestonia.com 4 ستاره Hotel Bern 10
redirect.php?a=www.merchantshousehotel.com 4 ستاره Merchant's House Hotel 11
redirect.php?a=www.radissonblu.com/olumpiahotel-tallinn 4 ستاره Radisson Blu Hotel Olumpia 12
redirect.php?a=www.euroopa.ee 4 ستاره Hotel Euroopa 13
redirect.php?a=www.vonstackelberghotel.com 4 ستاره von Stackelberg Hotel Tallinn 14
redirect.php?a=www.kreutzwaldhotel.com 4 ستاره Kreutzwald Hotel Tallinn 15
redirect.php?a=lermitagehotel.ee 4 ستاره L'Ermitage Hotel 16
redirect.php?a=www.imperial.ee 4 ستاره Baltic Hotel Imperial 17
redirect.php?a=pkhotels.eu 4 ستاره PK Ilmarine Hotel 18
redirect.php?a=www.meritonhotels.com 4 ستاره Meriton Grand Conference &Spa Hotel 19
redirect.php?a=www.parkinn.com/hotel-centraltallinn 4 ستاره Park Inn by Radisson Central Tallinn 20
redirect.php?a=www.sokoshotels.fi/?id=1006 4 ستاره Original Sokos Hotel Viru 21
redirect.php?a=www.vanawiru.ee 4 ستاره Baltic Hotel Vana Wiru 22
redirect.php?a=www.barons.ee 4 ستاره Barons Hotel 23
redirect.php?a=www.tallink.com 4 ستاره Tallink Spa & Conference Hotel 24
redirect.php?a=www.roccaalmare.ee 4 ستاره Rocca al Mare 25
redirect.php?a=www.kalevspa.ee/hotel 4 ستاره Kalev Spa Hotel & Waterpark 26
redirect.php?a=www.meritonhotels.com 4 ستاره Meriton Old Town Garden Hotel 27
redirect.php?a=www.parkhotel.ee 4 ستاره Reval Park Hotel & Casino 28
redirect.php?a=www.tallink.com 4 ستاره Tallink City Hotel 29
redirect.php?a=www.meritonhotels.com 4 ستاره Meriton Grand Hotel Tallinn 30
redirect.php?a=www.ylemistehotel.ee 4 ستاره Ulemiste Hotel 31
redirect.php?a=www.olevi.ee 4 ستاره St Olav Hotel 32
redirect.php?a=www.uniquecityhotel.com 4 ستاره City Hotel 33
redirect.php?a=www.stbarbara.ee 3 ستاره Hotell St. Barbara 34
www.tallinnhotels.ee 3 ستاره Taanilinna Hotel 35
redirect.php?a=www.gohotels.ee 3 ستاره GoHotel Shnelli 36
redirect.php?a=www.maestrohotel.ee 3 ستاره Old Town Maestro's 37
redirect.php?a=www.susi.ee 3 ستاره Susi Hotel 38
redirect.php?a=www.metropol.ee 3 ستاره Metropol Hotel 39
redirect.php?a=www.oruhotel.ee 3 ستاره Oru Hotel 40
redirect.php?a=www.tallinncityhotelportus.com 3 ستاره City Hotel Portus 41
redirect.php?a=www.meritonhotels.com 3 ستاره Meriton Old Town Hotel 42
redirect.php?a=www.tallink.com 3 ستاره Tallink Express Hotel 43
redirect.php?a=www.thotell.ee 3 ستاره Tahetorni 44
redirect.php?a=www.braavohotel.com 3 ستاره Hotel Braavo 45
redirect.php?a=www.piritatop.ee 3 ستاره Pirita Top Spa Hotel 46
redirect.php?a=www.dzingel.ee 3 ستاره Dzingel 47
redirect.php?a=www.hotellathena.ee 3 ستاره Athena Hotel 48
redirect.php?a=www.olevi.ee 3 ستاره Olevi Residents 49
redirect.php?a=www.olevi.ee 3 ستاره Ecoland Hotel 50
redirect.php?a=www.economyhotel.ee 2 ستاره Economy Hotell 51
redirect.php?a=www.lillekulahotel.ee 2 ستاره Lillekula Hotel 52
redirect.php?a=www.hotelg9.ee 2 ستاره Hotell G9 53
redirect.php?a=www.alexi.ee 2 ستاره Alexi 54
redirect.php?a=www.dorell.ee 2 ستاره Dorell Hotel 55
redirect.php?a=www.tatari53.ee 2 ستاره Tatari 53 56
redirect.php?a=euphoria.traveller.ee Hostel Euphoria 57
redirect.php?a=www.romeofamily.ee Romeo Family Apartments 58
redirect.php?a=www.tallinnapartment.eu Classic Apartments 59
redirect.php?a=www.stroomi.ee Stroomi 60
redirect.php?a=www.nepihotell.ee Hotel Nepi 61
redirect.php?a=www.gorent.ee Gorent Apartments 62

منبع: cisroad.com/countries/Estonia/hotels/lang/Fa