طرز تهیه این ظرف زیبا را در redirect.php?a=** ببینید
منبع : نیکو