طرز تهیه این آناناس را در redirect.php?a=** ببینید
منبع: نیکو