به این میوه ارایی های زیبا توجه کنید…شما می تونید خیلی متفاوت باشید.فقط کمی حوصله لازم داره.
به راحتی می تونید همه رو حیرت زده کنید.

خیلی زیبا هستن…برای دیدن عکسهای بیشتر به redirect.php?a=** سر بزنید

منبع : نیکو