سال 2009 | 194 صفحه | ISBN: 9782940373703 | 17,44 MB |[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]


معرفی:
از زمانی که کامپیوتر به وجود آمده است بسیاری از کارهای بشر را ساده تر نموده است. یکی از حوزه های تحت تاثیر کامپیوتر، انیمیشن می باشد. کامپیوترها ساخت انیمیشن ها را ساده تر و سریعتر از همیشه نموده اند.
باوجود کمکی که کامپیوتر به ایجاد انیمیشن نموده است، سرعت در ایجاد انیمیشن تنها هدف مطلوب نیست بلکه فکر، خلاقیت و شخصیت های انیمیشنی چیزهایی هستند که یک انیمیشن موفق و ماندگار را می سازند.
در این کتاب به بررسی فعالیت هایی که برای تولید فیلم های انیمیشنی فوق العاده صورت می گیرند، می پردازیم. تمرکز کتاب روی فعالیت هایی است که به منظور طراحی انیمیشن صورت می گیرند.چشم[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]داشتی که باید از یک کتاب داشت، این است که شفاف باشد و نور را بازتاباند. "کریستین بوبن"