معدن*کاری نقره قدمت زیادی دارد و از آنجاکه به عنوان فلز ارزشمند برای سکه*ها مورد استفاده قرار می*گرفت، استخراج آن فعالیت پرمنفعتی محسوب می*شده است.
به گزارش خبرگزاری نیکو از صد خبر ، این فلز نقره*ای علاوه بر استفاده در ضرب سکه*ها و همچنین ساخت مدال*ها، در دستگاه*های الکترونیکی و الکتریکی، کاربردهای صنعتی، ساخت جواهرات، نقره آلات و عکاسی استفاده می*شود. وب سایت سیلور اینوستینگ

نیوز با استفاده از آمار GFMS به رتبه بندی ۱۰ کشور برتر در تولید نقره در سال ۲۰۱۳ پرداخته است که عبارتند از:

۱- مکزیک با تولید معدنی ۱۶۹٫۷ میلیون اونس

با وجود اینکه تولید ۱۶۹٫۷ میلیون اونس نقره مکزیک نسبت به ۱۷۲٫۳ میلیون اونس در سال ۲۰۱۲ اندکی کاهش داشت، این کشور موفق شد عنوان بزرگترین تولیدکننده نقره جهان را برای یک سال دیگر حفظ کند.

معدن*کاری تجاری در این کشور بیش از ۵۰۰ سال انجام گرفته و در واقع از اواخر قرن شانزدهم تا پایان دهه ۱۸۷۰ در جریان بوده و این فلز نقره ای صادرات اصلی مکزیک بوده که بیش از ۷۰ درصد از کالای صادراتی این کشور به خارج را تشکیل می*داد. تولید نقره این

کشور امروزه به دلیل جذابیت این فلز برای سرمایه گذاران جذاب مانده است.

۲- پرو با تولید معدنی ۱۱۸٫۱ میلیون اونس

تولید نقره پرو در سال گذشته به ۱۱۸٫۱ میلیون اونس رسید که نسبت به ۱۱۱٫۹ میلیون اونس در سال پیش از آن افزایش داشت....

............ادامه را در redirect.php?a=**
منبع: نیکو