افراد موفق
حتما در اطراف خود انسان های منحصر بفرد و موفقی را دیده اید که به جای اینکه همه کارهای لیست خود را انجام دهند تنها کارهای مهم را انتخاب و به خوبی و درستی آنها را به اتمام می رسانند. ما این انسان ها را موفق و موثر می خوانیم. اگر در روش زندگی این افراد بیشتر دقت کنید متوجه خواهید شد که این تیپ افراد عادت های ویژه ای دارند که در میزان موفقیتشان بسیار تاثیرگذار است.
  1. افراد موفق همیشه روی اهداف تمرکز می کنند. تلاش کردن بدون در نظر داشتن هدفی مشخص تنها و تنها تلاش است. افراد موفق نه تنها می دانند چه باید انجام دهند بلکه می دانند چرا باید آن را انجام دهند. آنها برای خود اهداف بلند مدت و کوتاه مدت تعریف می کنند. افراد موفق برده روزمرگی و تکرار کارهای عادی نیستند بلکه همواره متعهد به هدف خود و در مسیر دست یابی به آن هستند. به همین دلیل است که همیشه منظم هستند و همه چیز از قبل برنامه ریزی و تعیین شده است. آنها در هر لحظه دقیقا می دانند کجای مسیر زندگی قرار دارند.
  2. قدم بعدی افراد موفق پس از تعیین اهداف ، تشکیل سیستم در جهت نیل به اهداف است. هدف تعیین کننده موفقیت است. یعنی زمانی که شما هدف تعیین می کنید در واقع مشخص می کنید که در چه صورتی موفق خواهید بود. سیستمی که طراحی می کنید نیز بهترین روش برای رسیدن به آن هدف و کسب موفقیت است.
  3. افراد موفق خود را باور دارند. پشتکار چیز راحتی نیست. تلاش فراوان سخت است. ادامه دادن مسیر با تلاش همه جانبه در حالی که موفقیت های به دست آمده کم و دور هستند سخت است و تنها مثبت نگری و خود باوری انسان را در این مسیر پایدار نگه می دارد. تفاوت انسان های پر مشغله با افراد موفق و موثر در اینجاست که آنها در این شرایط تسلیم می شوند ولی افراد موفق با خودباوری و ایمان ادامه می دهند.
  4. افراد موفق خود را مسئول و کنترل گر زندگی خود می دانند.....
  5. ادامه مطلب در redirect.php?a=**

منبع : نیکو