به اطلاع می رساند یک واحد تولیدی آزمایشگاهی به تعداد محدودی نیروی خانم (ترجیحا مجرد و ساکن سمنان)جهت همکاری مورد نیاز می باشد.
در صورت امکان روزومه خود را به ادرس اینترنتی notral2008@gmail.comو یا notral2007@yahoo.com ایمیل و یا در ساعات اداری با مدیریت بازرگانی : 09195449628 از ساعت 8 صبح لغایت 14 تماس گرفته شود.