مبتکران موفق به ابداع نوعی ماسک خواب موسوم به Neuro Dreamer شدند که از صوت و نور برای تقلید امواج مغزی دخیل در خوابیدن انسان برخوردار است. انوار در حال محو شدن و موسیقی آرام بخش، مغز را برای خاموش شدن نوازش می کند.این ماسک که از فوم حافظه دار و پنبه ساخته شده، به عنوان یک وسیله سرگرمی توصیف شده است. به گفته شرکت سازنده، این سرگرمی می تواند فرکانس های امواج را از خارج به مغز متقل کرده و با فرکانس های مغزی هماهنگ شود. این ماسک با استفاده از صوت و نور، نوعی فرکانس های امواج مغزی ایجاد می کند که با فعالیت طبیعی رخ داده در مغز به هنگام خواب سازگار است.
سه دکمه موجود میزان صدا، نوع موسیقی نواخته شده و همچنین درجه وضوح نورها را کنترل می کند. به گفته کارشناسان هر فردی که به انوار چشمک زن مانند نور فلاش دوربین حساس باشد، باید از اینماسک اجتناب کند، زیرا ممکن است تشنج را به دنبال داشته باشد. بهای این فناوری ۹۰ دلار عنوان شده است.