قدمه
خرج کردن پول همیشه از پس انداز آن ساده*تر است. حتی گفتن آن ساده*تر از عمل به آن است. با این که همه ما میدانیم که پس انداز پول همیشه امنیتی برای آینده*مان است، نمی*دانیم چطور آن را پس انداز کنیم. علت آن این است که در واقع نمی*دانیم کجا بیشتر هزینه می*کنیم. پس انداز پول تنها نگه*داشتن مقدار پول به صورت جداگانه نیست بلکه عاقلانه خرج کردن پول را نیز شامل می*شود. در اینجا با ده روش پس انداز پول آشنا می*شوید که واقعاً برخی از آن*ها جالب، برخی ساده و برخی روش*های هوشمندانه خرج پول هستند.


جهت مطالعه ادامه مطلب بر روی لینک زیر کلیک کنید :


ادامه مطلب