من یک مادر هستم که دو فرزند 5ساله و 5ماهه دارم به دلیل کار زیاد مقداری صبرم کم شده و زود عصبانی میشوم میخواهم صبورتر باشم کمکم کنید
با تشکر