بیشترین تصویری که شما در ذهن یک فرد می گذارید در برخورد اول با اوست. چگونه کاری کنیم که در ذهن یک نفر به خوبی ماندگار شویم؟

اگر می*خواهید بدانید که چگونه تأثیری به*یادماندنی داشته باشید، نگرانی اصلی شما باید در مورد تأثیری که در برخورد اول می*گذارید باشد. برداشت اولی که شخص از کسی دارد، معمولاً یک تأثیر دائمی بر روی تصور کلی و پایداری که او از آن شخص در ذهن دارد می*گذارد. راه*های مختلفی برای ایجاد یک تأثیر ماندگار بر افراد وجود دارد، خواه فقط برای چند لحظه با آن*ها باشید و یا برای یک مدت طولانی.
به*طورکلی ما با چهار دسته از افراد در ارتباط هستیم. کسانی که با آن*ها کار می*کنیم، مردمی که با آن*ها معاشرت می*کنیم، افرادی که ما در طی زندگی خود به*صورت گذرا ملاقات می*کنیم، و کسانی که ما با آن*ها رابطه*ای نزدیک و طولانی*مدت داریم. زمانی که مسئله ایجاد یک تأثیر طولانی*مدت بر روی اشخاص مطرح باشد، روشی که این کار را انجام می*دهید تا حدودی زیادی به دسته*ای که فرد به آن تعلق دارد بستگی دارد. یک موضوع مشترک در این*ها، این است که شما می*خواهید تأثیری که از خود بر جای می*گذارید، یک تأثیر مثبت باشد. یکی از بهترین راه*ها برای به*جای گذاشتن یک تأثیر خوب، این است که همیشه با لبخند با مردم احوال*پرسی کنید. برخورد مثبتی داشته باشید. در هنگام صحبت کردن با آن*ها، به چشمان آن*ها نگاه کنید. به آنچه آن*ها می*گویند گوش کنید. کاری کنید که آن*ها احساس کنند که نظرشان، داستان*هایشان، و یا ایده*هایشان برای شما جالب است. این روش در محل کار و در موقعیت*های اجتماعی به*خوبی جواب می*دهد.
هیچ دلیلی برای انکار این مسئله که مردم بر اساس ظاهر فیزیکی در مورد اشخاص قضاوت می*کنند وجود ندارد. شما می*توانید با ایجاد یک ظاهر ویژه و خاص، تأثیر ماندگاری بر این افراد داشته باشید که حتی تا مدت*ها بعدازاین که شما آنجا را ترک کردید، به یاد خواهند آورد. حتماً مطمئن شوید که مدل پوشش شما برای موقعیت مناسب باشد. شاید بتواند لوازمی جانبی که باعث می*شود دیگران شما را با آن مدل به یاد بیاورند پیدا کنید. افراد می*توانند شما را به*عنوان فردی با روسری*های رنگارنگ، کفش*های غیرمعمول، و یا دستمال*گردن*های هنری به یاد بیاورند. اگر می*خواهید تأثیر مثبت پایداری بر روی افرادی که با آن*ها کار یا معاشرت می*کنید و یا رابطه نزدیکی با آن*ها دارید داشته باشید، باید تصمیم بگیرید می*خواهید با چه ویژگی ای به یاد آورده شوید. آیا می*خواهید آن*ها شما را به*عنوان فردی کارآمد، مرتب، و وقف کارشده، بشناسند؟ آیا می*خواهید آن*ها شما را به*عنوان فردی بشناسند که در مورد رؤیاهایش پرشور است، متعهد به یک هدف است، و کسی که به نظر می*رسد در موقعیت*های مختلف مثبت اندیش است؟ آیا می*خواهید آن*ها شما را به عنوان فردی که نقش مهمی که در زندگی آنان دارد به خاطر بیاورند؟ شاید بهترین راه برای به*جای گذاشتن یک تأثیر ماندگار، این است که هرروز را طوری زندگی کنیم که انگار اعمال ما در آن روز همان چیزی است که وقتی مردم به ما فکر می*کنند به ذهنشان خواهد رسید. از تأثیر اولی که ایجاد می*کنید، تا اثر ماندگاری که می*خواهید بر جای بگذارید، سعی کنید خودتان را به*عنوان فردی متکی به نفس، مثبت اندیش، منحصربه*فرد، و اصیل نشان دهید.

منبع:چگونه تأثیری ماندگار از خود برجای بگذاریم