دفاتر زیارتی در صورتی فیش*های حج*تمتع را خریداری می*کنند که موعد اعزامشان سال آینده یعنی سال 93 باشد. قیمت پایه از 12*میلیون*و700*هزارتومان شروع شده و در نهایت به 13*میلیون*و500*هزارتومان می*رسد.
اما یکی از مسوولان این دفاتر چنین می*گوید: این قیمت برای الان است اما بیشتر خواهد شد. امسال خبر ردوبدل*شدن*های فیش*های 30 و 40*میلیون*تومانی حتی صدای مسوولان سازمان حج*وزیارت را درآورد.


منبع :
فیش حج