برای بسیاری از ما پیش آمده که در گروهی عضو شده و ایمیل های آن گروه برای ما به اشتراک گذاشته شود. اگر از دریافت این ایمیل ها خسته شوید چگونه می توان این اشتراک را در جیمیل و آوت*لوک حذف کرد؟جیمیل و آوت*لوک برای راحت کردن خارج شدن از اشتراک ایمیل*های آزاردهنده، پا پیش گذاشته*اند.

معمولاً در خبرنامه*های وب سایت*های فروش و موارد مشابه این، یک لینک خارج شدن از اشتراک وجود دارد، اما آن*ها معمولاً در زیر ردیفی از تبلیغات با حروف ریز پنهان*شده*اند. بعضی از مواقع خارج شدن از اشتراک آن*قدر مشکل می*شود که پاک کردن یک ایمیل ورودی، از انجام این کار راحت تر است.

برخی از سرویس های ایمیل متوجه این مسئله شده*اند و راهکارهایی برای راحت کردن خروج از اشتراک در نظر گرفته*اند.در جیمیل، به دنبال لینک خروج از اشتراک ( Unsubscribe) در بالای صفحه ایمیل خود باشید. در صورتی که شما بر روی آن لینک کلیک کنید، جیمیل شما را از لیست ارسال حذف می*کند.


منبع : wiki.5040.ir