ممکن است شما نیز با تمیز کردن آینه های خانه تان و نماندن لکه روی آن مشکل داشته باشید. در اینجا با روش تمیز کردن آینه آشنا می شوید.
می*خواهید بدانید که چگونه آینه*های خود را درخشان نگه*دارید؟ در ادامه، راهنمای ما برای تمیز کردن آینه*ها آورده شده است.

تمیز نگه*داشتن آینه*ها به نظر کار سختی می*رسد، ولی اگر از موارد یادشده در این مقاله پیروی کنید، درخشش آینه*ها باعث حیرت شما خواهد شد.وسایلی که برای تمیز کردن آینه نیاز دارید:زمانی که مسئله برق انداختن آینده مطرح باشد، کلید کار استفاده از یک پارچه میکروفیبر و آب گرم است.
شاید بد نباشد که مقداری مایع ظرف*شویی، یک اسفنج، و کمی کف اصلاح (ژل نه) دم دست داشته باشید. روش استفاده از آن*ها در ادامه آورده شده است.


برق انداختن آینه*ها
اگر آینه*ها خیلی کثیف نیستند، می*توانید از یک تکه پارچه میکروفیبر که با آب گرم مرطوب شده است استفاده کرده و با حرکت*های دایره*ای سطح آن را تمیز کنید.
با این حال، درصورتی*که کثیفی آینه از این بیشتر است، مقداری مایع ظرف*شویی را در یک ظرف آب گرم حل کرده و از یک اسفنج برای کشیدن آن روی سطح آینه استفاده کنید. سپس با استفاده از یک تکه پارچه تمیز میکروفیبر، آلودگی باقی*مانده را پاک*کنید.جلوی بخار گرفتن آینه*ها را بگیرید
با استفاده از این نکته، آن آینه*های بخار گرفته که پس از استفاده از حمام کاملاً بی*فایده می*شدند، تبدیل به خاطره*ای در گذشته خواهند شد.

برای این*که جلوی بخاری گرفتن آینه*ها را بگیرید، مقداری کف اصلاح را به صورت یکسان روی سطح آن بزنید. با استفاده از یک تکه پارچه میکروفیبر، آن را پخش کرده و قسمت*های اضافی آن را پاک*کنید. این هم از این! یک آینه درخشان ضد بخار گرفتگی!
منبع : wiki.5040.ir